Over ons

Het VVMS is opgericht in 1974 op Scheveningen.

Hoe het begon:

Vrienden van Schevenings Museum
Hoe het begon.
Het bestuur wist zich in het begin gesterkt door veel vrijwilligers die hebben meegeholpen met het bijeen brengen van alles wat Schevenings was. Zo vormden de echtgenoten van de bestuursleden al gauw de “KlederdrachtenCommissie” en zo ontstond de voorloper van de huidige Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen.

Maison Roeleveld
Ten huize van bestuurslid K.Roeleveld, van Beverningkstraat 106, kwamen op de maandagavonden de echtgenoten van de bestuursleden bijeen om iets te doen aan de Scheveningse “haute couture”. In de achterkamer werd de klederdracht voor de Scheveningse poppencollectie gemaakt. De meeste van deze dames droegen zelf nog de Scheveningse dracht. Er bestond dan ook geen twijfel over de echtheid van de kleding. Het huis van de heer K.Roeleveld kreeg alras de naam van Maison Roeleveld.

Schrobben op de knieen
Veel werk van de vrienden bestond uit lichamelijke arbeid. Zo moest de dag voor de eerste Scheveningse Dag in 1971 het hek voor het museum nog geschilderd worden. Ook de echtgenotes van het bestuur ontliepen een dergelijke klus niet. De volgende dag lagen ze op hun knieen de gangen te schrobben. Dat werd van de vrienden verwacht.

Naamloze vrienden
Vanaf het begin wist het bestuur zich omringd door vele naamloze vrienden. Vrienden die sympathiek tegenover het idee en het initiatief stonden en zorgden voor de onontbeerlijke mond tot mond reklame. En niet te vergeten de winkeliers die ook toen al artikelen afstonden voor de tombola op de propaganda-avonden.

De officiele VVSM
In 1974 veranderde er iets. Vanuit de gemeente kwam de suggestie een officiële vereniging van vrienden op te richten. Eventuele gelden die de Stichting Oud Scheveningen uit wat voor bron dan ook ontving, werden in die tijd door de Gemeente nog in mindering gebracht op de subsidie. Giften en dergelijke, waarmee men bijzondere dingen zou kunnen doen ten behoeve van het museum, zouden kunnen worden ondergebracht bij de op te richten VVSM. Dit advies werd overgenomen door de heer C.J. van Hoeken, echtgenoot van de dochter van de heer K. Roeleveld. De vereniging werd op 19 oktober 1974 opgericht en op 15 januari 1975 vond de eerste officiële vergadering plaats waarbij een aantal reeds bij het museum betrokken vrijwilligers aanwezig was. De voornaamste doelstelling van de vereniging was en is het verlenen van morele en daadwerkelijke steun aan het museum. Het bestuur bestond uit de heer C.J. van Hoeken, voorzitter, de heer H. Hulleman, secretaris, de heer A.R. Flinterman, penningmeester en de heer M. Rot, algemeen adjunct. Nu kon de vereniging voluit van start gaan. Het lidmaatschap van de VVSM moest niet worden verward met het donateurschap. In het algemeen verwachtte men van een donateur dat deze zijn jaarlijkse bijdrage betaalt en zich positief opstelt ten aanzien van het museum. Bij de leden van de VVSM lag dat anders. Van hen werd verwacht dat zij zich bovendien persoonlijk inzetten voor het museum.

Aktiviteiten van de VVSM
Kort na de oprichting werd een informatie bulletin gemaakt om donateurs, enkele malen per jaar, te kunnen informeren over het reilen en zeilen van het museum. Verkoopartikelen zoals Scheveningse lepeltjes, handdoeken, ansichtkaarten en stropdassen werden aangeschaft. Er werd een groep geformeerd die de klederdracht presenteerde. In de afgelopen jaren zijn er al honderden shows gepresenteerd waarvan de eerste honderd door Cees van Hoeken. Nadien werd een groot aantal shows gepresenteerd door, de helaas te vroeg overleden energieke penningmeester, Annie Goudswaard. Sindsdien, augustus 1989, ligt de presentatie in handen van Joop Alberti, voorzitter van de vereniging. Vele hand-en spandiensten werden verleend in het museum bij het realiseren van exposities, technische werkzaamheden etc. Met een verkoopkraam werd deelgenomen aan evenementen zoals braderieën, Vlaggetjesdag en Scheveningse Dag. Kortom bij vele evenementen waren de vrienden, ten behoeve van het museum, prominent aanwezig. Er werd actie gevoerd voor behoud van de havenlichten voor het museum. De exclusieve verkoop van replica’s van het monument op de boulevard, voorstellende een Scheveningse vrouw, werd ter hand genomen. In het kader van een cultureel uitwisselings-programma tussen Den Haag en Norfolk, gaven de vrienden op 19 oktober 1977 twee klederdrachten presentaties in het stadhuis van Great Yarmouth en op 20 oktober 1977 een show in het Castle museum in Norwich. Op 4 oktober 1983 werd door een groep vrienden deelgenomen aan de video-opnamen in het Museum voor het Onderwijs i.v.m. de viering van 100 jaar Gemeente Archief. Opdat het toneelstuk “De Nieuwe Stierman” voor het nageslacht bewaard zou blijven zoals “Het Schevenings Toneel” dit bracht, werd in mei 1988 het toneelstuk op video opgenomen. De vereniging groeide in de loop der jaren uit tot een onmisbare poot onder het museumbouwwerk.

Oprichting Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen
Door het samen gaan van Museum scheveningen en het Zeemuseum in MuzeeScheveningen moest ook onze naam veranderd worden en gekozen werd voor Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen
Naast onze optredens in verzorgings- en verpleeghuizen, Vlaggetjesdag, Scheveningse Dag en braderieën, recepties, bruiloften en partijen, zijn er toch een aantal, dat door ons als HOOGTEPUNTEN worden ervaren. Het mogen optreden voor Hare Majesteit Koningin Beatrix en haar gevolg tijdens de wandeling door ons mooie vissersdorp Scheveningen op Koninginnedag 2005.

Hoewel wij alle optredens met evenveel zorg uitvoeren zal het u niet verbazen dat dit voor ons het absolute hoogtepunt is geweest in ons bestaan.

Op Hoogtijdagen, kan de Scheveningse identiteit weer zichtbaar zijn.

Inlichtingen
Mocht u na het lezen van het bovenstaande geintresseerd zijn in of wilt u het VVMS voor een optreden willen benaderen dan kunt u kontakt opnemen met een van de onderstaande bestuursleden via