Klederdracht shows

De Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen organiseert: Scheveningse klederdrachtshows.
Afhankelijk van de tijdsduur tonen wij u kleding uit:

  1. het badleven, o.a. de badman / vrouw de baadster
  2. de beroepssfeer, o.a. de zeeman, de opdrager,de negotiant, de boetster, de visvrouw
  3. het dagelijks leven, o.a. de daagse dracht, de zondagse dracht,de burgerdracht en de rouwdracht

Vanzelfsprekend wordt het een en ander van uitleg voorzien en waar mogelijk gedemonstreerd.

De shows worden in principe gegeven op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond, aanvang 19.30 uur.
Een show duurt 2 x een half uur. Een half uur voor aanvang zijn wij aanwezig. Er moet wel een afsluitbare kleedruimte met spiegel aanwezig zijn.
De show kan gelijkvloers, dan wel op een podium gegeven worden.
De kosten voor niet-commerciële doeleinden (tehuizen e.d.) bedragen € 150,- , (exclusief reiskosten van € 0,25 per km. per auto buiten de regio Den Haag e.o.). In Muzee Scheveningen bedraagt de prijs voor een show € 130,-, exclusief toegang Muzee Scheveningen.
Voor verder informatie Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen onze website: www.vvmuzeescheveningen.nl.

Het verhaal:
Klederdrachten zijn ongeveer in de 16e eeuw ontstaan. Groepen mensen uit een bepaalde streek droegen dezelfde kleding om uitdrukking te geven aan een gevoel van saamhorigheid. Dat gevoel kwam bijvoorbeeld voort uit een gemeenschappelijk beroep of geloof. In veel plaatsen wordt de klederdracht niet meer, of alleen nog bij speciale gelegenheden gedragen.
Als enige van de Zuid-Hollandse kustplaatsen heeft Scheveningen nog steeds zijn klederdracht, hoewel eigenlijk alleen de oudere, vrouwelijke bevolking nog in klederdracht loopt. De mannen dragen al sinds de jaren 70 geen klederdracht meer.
Het vrouwenkostuum bestaat uit de langs de gehele zeekust gebruikelijke combinatie van jak, rok, schort, omslagdoek en schoudermantel. Het meest opmerkelijke hierbij is de hoofdtooi; de Scheveningse vrouwen zijn hieraan direct te herkennen.
De oorspronkelijke dracht kende een aantal vormen, die rang en stand van de drager in de maatschappij aangaf. Burgers en vissers hadden elk hun eigen dracht, die voornamelijk werd bepaald door kostbare ( zijden en linnen) en goedkope stoffen ( wol en katoen).
De Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen is dan ook blij een stukje van het Scheveningse heden en verleden te kunnen laten zien tijdens onze klederdrachtshows.

Inlichtingen, informatie, presentatie: Joop Alberti
Doornstraat 4F
2584 AM Scheveningen
Tel.: 070-3515385
06-13369338
Email : albbly@hetnet.nl